Projekty

Projekty

Domowy detektyw; Spójrz inaczej kl.I –VI; Spójrz inaczej na agresję; Nasze spotkaniarealizowanego w ramach programu  Odnowa Wsi wraz z sołectwem Olszewka, Lubaszcz, 2002r.

w ramach programu „Kultura bliska”  Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie (2003-2004)

dofinansowany przez Urząd Marszałkowskiego w Toruniu – Regionalny, 2003r.

festyn 10 maj 2003r.

projekt z Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not.

projekt dofinansowany w ramach karty współpracy Starostwa Powiatowego w Nakle z organizacjami pozarządowymi w 2003r.

dofinansowany przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w 2004r.

dofinansowany z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Anieliny „Żakus” – 2005 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle  – 2005r.

dofinansowany z programu Moja Wieś organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  – 2005 r.

dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle, 2006r.

projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle- 2006r.

projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu- 2006r.

dofinansowany z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Anieliny „Żakus” –2006r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not, 2007r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not., 2007r. 

dofinansowany przez Fundację Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w ramach programu Leader+ 2007r.

warsztaty ceramiczne, dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2008r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i gminy w Nakle, 2008r.

dofinansowany z programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA – 2008r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle – 2009r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not, 2009r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  działanie 9.5, 2009r.

dofinansowany z programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, 2009r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2010r.

dofinansowany przez  Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not -2010

na lata 2009 – 2012

wyrównanie szans edukacyjnych, lider Starostwo Powiatowe w Nakle – 2009/2010 r.

dofinansowany z programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, 2010 r.

dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2010 r.

na lata 2010/2011 r.

praca metodą projektu, lata 2010 -2013 r.  lider Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie

dofinansowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w ramach programu Leader 2007 – 2013,  2011 r.

remont pomieszczeń i korytarzy, dofinansowanie w ramach tak zwanego Małego Projektu Partnerstwa dla Krajny i Pałuk ze środków PROW 2007 – 2013, Osi IV LEADER., 2012 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not – 2011 r.

zagospodarowanie szlaku historyczno-przyrodniczego w Olszewce i Lubaszczu – dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle – 2012 r.

dofinansowanie w ramach tak zwanego Małego Projektu Partnerstwa dla Krajny i Pałuk ze środków PROW 2007 – 2013, Osi IV LEADER., 2012 r.

dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle – 2013 r.

dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2013 r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2013 r.

Projekt dofinansowany w ramach realizacji strategii Lokalnej Grupy Rybackiej „ Nasza Krajna i Pałuki” realizowany w ramach w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL” od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, 2014 r.

warsztaty taneczne, audycje muzyczne oraz żywa lekcja historii w Wiejskiej Akademii Umiejętności w Olszewce, dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, 2014 r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, 2014 r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, 2015 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, 2015 r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2016 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., 2016r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2017 r.

dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., 2017r.

zakup monitorów interaktywnych z programu MEN, 2019r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2018 r.

dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle, 2019

Skip to content