“Poznaj Polskę”

W ramach projektu „Poznaj Polskę”, 69 uczniów klas 4-8 naszej szkoły wyjechało na wycieczkę do Gniezna.  Celem wyjazdu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski,  tradycji, zabytków kultury i historii okresu początków Państwa Polskiego i późniejszych losów regionu będącego kolebką naszej państwowości. Uczniowie odwiedzili Muzeum Początków Państwa Polskiego. Obejrzeli wystawę, która przybliżyła im pierwsze wieki naszej państwowości, okres panowania pierwszych władców z dynastii piastowskiej, a także jak żyli w niej nasi przodkowie. Obejrzeli film,  prezentujący najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Mieszka I i Bolesława I Chrobrego, uczestniczyli również w lekcji muzealnej, której tematem przewodnim było: „Jak żyli ludzie 1000 lat temu”. W trakcie lekcji poznali  przedmioty, którymi się otaczali, posługiwali oraz  samodzielnie wykonywali nasi przodkowie.

Drugim punktem wycieczki było zwiedzenie katedry, która jest  jedną z najwspanialszych i najcenniejszych zabytków Polski. Uczniowie obejrzeli również podziemia, a w nich odkryte w czasie badań archeologicznych fragmenty wcześniejszych przedromańskich i romańskich budowli, a także kamienne grobowce arcybiskupów oraz płytę nagrobną z inskrypcją z 1006 roku – najstarszy oryginalny zabytek pisany w Polsce, palenisko o charakterze kultowym, pochodzące prawdopodobnie z VIII wieku. Zwiedzili również słynne spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające życie i męczeńską śmierć św. Wojciecha. 

Wyjazd ten wspomógł realizację podstawy programowej,  pozwolił urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii,  stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Kamińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content