Kwiecień w Akademii Różności

W tym miesiącu w Klubie Młodzieżowym królowały zajęcia rozwijające zainteresowania ruchowe. Dwa razy odbyły się zajęcia gimnastyczno-muzyczne i raz zajęcia sportowe.

Na Warsztatach Rozwoju Osobistego uczestnicy Klubu dowiedzieli się, jak radzić sobie ze stresem.

Miesiąc został zakończony warsztatami Savoir Vivre, które poprowadził dr Łukasz Kosiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Nauczycieli w Bydgoszczy. To spotkanie wprowadziło dzieci w szeroko rozumiany temat dobrych manier, które są nam powszechnie znane, a nie zawsze rozumiane. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie tej uświadamiającej i zaskakującej lekcji w tak przyjemnej, pełnej humoru atmosferze!

Wszystkie działania podejmowane w ramach Klubu Młodzieżowego „Akademia Różności” są finansowane ze środków EFS pochodzących z projektu LGD: Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dla Krajny i Pałuk”.

Tekst i zdjęcia: Natalia Boniecka, autorka projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content