Historia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza powstało w 2002 roku z inicjatywy mieszkańców. Powołanie stowarzyszenia było jednym z postulatów opracowanego wtedy Planu Odnowy istniejącego wówczas Sołectwa Olszewka i Lubaszcz. Na początku zrealizowano projekt „Olszewka i Lubaszcz sołectwo nasze i dla nas” w ramach Powiatowego Programu Odnowy Wsi. W kolejnych latach dzięki aktywności Stowarzyszenia zrealizowanych zostało szereg inicjatyw:

utworzono boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci

wytyczono szlak „Od dębu do dębu” łączącego Olszewkę i Lubaszcz

pozyskano sprzęt komputerowy dla szkoły

utworzono świetlicę – “Wiejska Akademia Umiejętności”

prowadzono półkolonie

zorganizowano wiele wyjazdów dla dzieci i dorosłych

Ogółem przez 17 lat zrealizowano 59 projektów, które uzyskały wsparcie Urzędu Gminy w Nakle, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Idealna Gmina, Stowarzyszenia Partner, dwukrotnie programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez lokalną organizację grantodawczą przy Stowarzyszeniu Żakus w Anielinach, Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, ze środków unijnych. W 2006 roku Stowarzyszenie przystąpiło do Partnerstwa dla Krajny i Pałuk oraz do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiej organizacji skupiającej inicjatywy na rzecz aktywizacji wsi.

Stowarzyszanie inicjowało wspólne porządkowanie i malowanie płotów i parkanów, było współorganizatorem balów charytatywnych, majówek i uroczystości okolicznościowych. W 2006 roku oddano do użytku powstały z inicjatywy Stowarzyszenia kort tenisowy w Olszewce.

Od 1 września 2009 roku prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Olszewce im. Józefa Blechacza. Najważniejszym priorytetem stowarzyszenia jest podejmowanie działań dla dobra dzieci, ich rodziców i wszystkich mieszkańców sołectwa.

Skip to content