Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne i pracownicy

Nauczyciele:

mgr Aleksandra Agata Minda – dyrektor szkoły, muzyka, plastyka, terapia logopedyczna

mgr Małgorzata Biciutko – geografia, chemia

mgr Natalia Boniecka – edukacja wczesnoszkolna, chemia, informatyka

mgr Agnieszka Jakś-Jankowska – język niemiecki

mgr Grażyna Kamińska – religia, biologia, przyroda, biblioteka

mgr Arkadiusz Kamiński – fizyka

mgr Małgorzata Kornacka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Krystian Kowalewski – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Klaudia Krupicz – język angielski

mgr Karolina Michna – edukacja przedszkolna

mgr Elżbieta Mirosławska – edukacja wczesnoszkolna, technika, rewalidacja

mgr Jacek Pedziński – historia

inż. Iga Sikorska – matematyka, programowanie

mgr Justyna Smażyk – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Wioletta Sobczak – język polski

mgr Renata Strugała-Wiśniewska – wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Magdalena Werner – pedagog szkolny, rewalidacja, wiedza o społeczeństwie

Administracja:

mgr Donata Gordon -Stoltman – sekretarz szkoły

Obsługa:

Daria Cynarzewska

Ewelina Grodzka

Krzysztof Fiałkowski

Skip to content