Zbliżają się zimowe ferie, czas radości, zabawy na śniegu i zimowych przygód. Aby uczniowie naszej szkoły mogli cieszyć się tym okresem bezpiecznie, odwiedzili nas przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Celem tego wydarzenia była edukacja dzieci w kwestiach bezpieczeństwa oraz przypomnienie o zasadach, które pomogą im uniknąć niebezpieczeństw podczas ferii zimowych.
Spotkanie z młodszymi uczniami rozpoczęło się od serdecznego przywitania uczniów przez funkcjonariusza policji, który w przystępny sposób przedstawił się jako przyjaciel i sojusznik w sprawach bezpieczeństwa. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jakie zadania pełni policja i jakie są jej główne role w społeczeństwie.
Policjantka omówiła kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas zimowych wakacji. Wskazała na konieczność stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa na lodowiskach, stokach narciarskich czy ślizgawkach. Przypomniała, że korzystanie z kasków na stokach narciarskich czy snowboardowych jest nie tylko trendy, ale przede wszystkim zapewnia ochronę przed ewentualnymi urazami.
Kolejnym ważnym aspektem poruszanym podczas spotkania była kwestia bezpieczeństwa w sieci. Policjantka ostrzegła uczniów przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu i mediów społecznościowych. Zachęcała do rozmawiania z rodzicami o zasadach bezpiecznego korzystania z technologii oraz do zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji.
Spotkanie profilaktyczne z policją okazało się doskonałą okazją do nauki, zabawy i zdobywania nowej wiedzy. Dzieci opuściły salę lekcyjną z uśmiechem na twarzach, ale również z większą świadomością zagrożeń oraz z odpowiednią wiedzą, jak im przeciwdziałać. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych to inwestycja w spokojny i radosny czas dla wszystkich uczniów.
Natomiast starsi uczniowie  spotkali się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przestępczości nieletnich, który podzielił się wiedzą z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania.
Pierwszym omawianym tematem było pojęcie karalności nieletnich oraz konsekwencje popełniania przestępstw w młodym wieku. Pani Policjant tłumaczyła uczniom, że choć są oni jeszcze niepełnoletni, to są pewne czyny, które również mogą skutkować odpowiedzialnością karną. Przekazała, że w młodym wieku ważne jest zrozumienie, że pewne zachowania są nieakceptowalne i mogą mieć poważne konsekwencje.
Następnie omówiono kwestię profilaktyki. Policjantka podkreślała, że kluczowe jest rozumienie i przeciwdziałanie pokusom, które mogą prowadzić do nieprawidłowego postępowania. Wskazywała na znaczenie rozwoju umiejętności społecznych, empatii, a także na budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
W trakcie prezentacji poruszone została również zagadnienia związane z cyberprzestępczością, przemocą rówieśniczą i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Pani Policjant przestrzegała uczniów przed ryzykownymi zachowaniami w środowisku online, a także zachęcała do zgłaszania wszelkich sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

tekst i zdjęcia: Magdalena Werner, pedagog szkolny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content